FYR  I  NORDFJORD

LØRDAG 10. november

FYRDAG
11:00 Loppehuset (Turid) åpner
11:00 Start turløype fra Øvre Leitet v/Ytre Nordfjord turlag.
12:00 Avduking infoskilt om gamle gravrøyser v/Nord-Vågsøy kirke v/ Vågsøy historielag
12:00 Kystkulturlaget starter opp gamle båtmotorer ved Starheimsbuda
15.00 - 16.00 Skulemuseet åpen
12:00 –16:00 Åpen kafe og aktiviteter i Parken kulturhus. Salg av bøker med mer
13:00 –16:00 Åpent for publikum på Kråkenes fyr
   
  FYRKVELD
   
18:00 Bildeintro av de 4 fyrene
18:10 Klippfisktilvirkning i film, bilder og ord v / Roald Refvik
18:30 Hard Day Blues v/Sølvin Refvik, gitar og Peter Zehentbauer, gitar og vokal spiller
19:00 Servering av bacalao
20:00 Helge Johnsen forteller om sin oppvekst på Skongenes og Kråkenes fyr med ord og bilder
21:00 Hard Day Blues spiller
21:30 Fyrene opplevd fra Redningsskjøyta og redningsdåder v/ Magne Sætren
   
 
  På grunn av matservering til fyrkvelden må vi ha:
Påmelding senest innen onsdag 07.november

 

til Ole Mathisen ole-mat@online.no eller mobil 91895573
Pris på Fyrkvelden: 225 kr - som betales ved ankomst.