Kontaktpersoner for Aktiv Raudeberg og Parken Kulturhus:
   Ole Mathisen, 91.89.55.73, ole-mat@online.no
Arve Horn, 95.70.75.75

Kontaktpersoner for de andre nettsidene:
Småbåthava: Ragnar Sørgård tlf. 57 85 53 35

Nettvert: roald.refvik@gmail.com